Vaimsed kosmilised seadused

Seadused leidsin Indrek Himma kodulehelt "Hingetund", kus ta jagab nende kohta ka eelinfot ja selgitusi. Seadused said kirja pandud Holistika Instituudi konspekti põhjal.

*

I ELU BAASSEADUSED

Sisemise ja välimise seadus: Nii nagu sees, nõnda on ka väljas. Välismaailm on sisemaailma peegeldus.

Küsimise seadus: Kes küsib, sellele antakse. Kes koputab, sellele avatakse. Et soovitut saada, tuleb seda paluda.

Külgetõmbe seadus: Sarnane tõmbab sarnast. Meie kogemuse määrab vibratsioon, milles võngume.

Allasurumisseadus:
See, mida me alla surume, kasvab meie sees ning imeb meid energiast tühjaks. See, mida eemale lükkame, saab jõudu juurde. Et millestki vabaneda, on vaja probleemiga silmitsi seista ning see transformeerida. Vahel on vaja ka lihtsalt kogemusest läbi minna.

Projektsiooniseadus: Me peegeldame oma sisereaalsust väljapoole ning kohtame välismaailmas enese loodud projektsioone. Muutes oma uskumuste mustreid, muutuvad meie poolt välismaailma saadetavad projektsioonid, mis omakorda muudavad meie kogemust sellest.

Peegelduseseadus: Me ei saa kunagi muuta kedagi enesest väljaspool, vaid üksnes iseennast. Muutes iseennast, muutuvad ka peegeldused, mida välismaailmas kohtame.

Klammerdumisseadus: Kui soovid olla vaba, vabane klammerdumisest ükskõik kelle või mille külge. See on ainus tõeline võti valgustumise juurde.


II LOOMISE SEADUSED

Tähelepanuseadus: See, millele me keskendume, seda me ka loome.

Vooluseadus: Andmine ja saamine peavad olema tasakaalus. Loodus ei salli tühja kohta. Suhetes peab toimuma kommunikatsioon. Armastus peab voolama. Samuti raha. Tuleb lasta energial voolata ning liikuda pärivoolu. See toob kaasa külluse.

Külluseseadus: Tõeline küllus on rahuldus sellest, mis sul on. Küllus hõlmab armastust, rõõmu, õnne, jõukust, õitsengut, edu, elujõudu, naeru. Küllus väljendab energia voolamist meie elus. Küllus on meie sünniõigus. Tuleb end sellele avada ning võtta vastu.

Selguseseadus: Selgusele jõudmine oma soovides on esimene samm vabaduse ning südameigatsuste täitmise suunas.

Taotluseseadus:
Kui selgus on saavutatud, tuleb sõnastada taotlus. Taotlus on nagu lendulastud nool. Miski ei suuda seda peatada. Oluline on olla hoolikas sihtmärgi määratlemisel.

Rikkuseseadus: Varandust tuleb kasutada käsikäes tarkusega - kõikide kõige kõrgemaks hüvanguks. Tõeline rikkus saabub siis, kui võtame vastu meile sünniõigusega kuuluvad hüved nagu ka vastutuse ning väe, mis sellega kaasnevad. Tuleb mõelda, rääkida ning tegutseda nii, nagu oleksime juba rikkad ning me avaldame muljet Universumile, kes saadabki selle meile.

Manifestatsiooniseadus: Võtmeteks on selgus oma soovides ja täitumisega kaasnev kõrgem hüvang. Tuleb visata õng taevasesse ookeani ning kohandada oma vibratsioon soovituga, siis manifesteerub see meie reaalsuses. Tuleb olla valmis vastu võtma küsitust midagi veelgi paremat.

Eduseadus: Edu saabub siis, kui usume iseendasse. Edu saabub siis, kui meie isiklik või kollektiivne vibratsioon resoneerib sellega, mida oleme soovinud. Parema ning vasaku ajupoolkera pildid peavad olema omavahel tasakaalus. Edu saadab meid, kui järgime vooluseadust. Et edu saaks tulla, tuleb end puhastada füüsiliselt, mentaalselt ning emotsionaalselt. Tõeliselt edukad oleme siis, kui saavutame oma eesmärgi läbi koostöö ning teistele väe andmise!


III KÕRGEMA TEADVUSETASANDI SEADUSED

Tasakaalu- ja polaarsuseseadus:
Meie eesmärk on tundma õppida mõlemat äärmust, selleks, et jõuda tasakaalu ning integreerida polaarsused. Kui oleme olnud ühes äärmuses, peame tundma õppima ka teist, et leida tasakaal. Meesenergia on tegutsev, mõtlev, loogiline, agressiivne, naisenergia on olev, loov, intuitiivne, passiivne. Meie eesmärk on need polaarsused tasakaalustada, et võiksime kuulata oma intuitsiooni ning siis tegutseda selle järgi. Meil võivad olla loovad ideed, kuid selleks, et need võiksid hakata vilja kandma, tuleb need läbi mõelda ning ellu rakendada. Kui midagi meis on tasakaalust väljas, peame otsima üles oma keskme ning tegema uusi valikuid oma elus.

Karmaseadus:
Mida külvad, seda lõikad. Armastades ning teistele väge andes, saame me tervendada karmalisi suhteid. Kui meil on kellegagi probleeme, tuleb alustada sellest, et hakkame soovima talle head. Sellest saab alguse karma tervendamine. Me kanname oma karmat üksnes senikaua, kuni oleme antud õppetunni ära õppinud. Rumalus hoiab meid ikkes. Vabastada saab end läbi teadvustamise ning armastuse jagamise. Kui meie uskumused elu kohta ei tee meid õnnelikuks, muutkem neid NÜÜD. Mida kõrgem on meie vibratsioon, seda kiiremini tegude viljad ilmnevad. Kui meil on tunne, et me ei pääse kunagi puhtalt, toimib meie eludes juba silmapilkne karma, sest hing ei luba endale enam võlgade kuhjumist. Praegu on karma lõpetamise aeg. Meil on juurdepääs oma eluderaamatule Akashi kroonikates ning me saame tasakaalustada oma võlgu meditatsioonis. Kui oleme teinud kõikvõimaliku, et tervendada situatsiooni või suhet, võime paluda meditatsioonis Karma Valitsejate sekkumist ning vabaneda karmalisest koormast, kui see on kõrgem tahe. Kui soovime nautida helget tulevikku, tuleb maksta ära oma vaimsed võlad ning luua endale headest tegudest, sõnadest ja mõtetest krediit Universumi pangas.

Reinkarnatsiooniseadus: Põhjusi inkarneerumiseks võib olla mitmeid.

Näiteks: 1) et teha heaks mineviku vead ja maksta ära oma võlad
2) et omandada kogemusi ning saada tugevamaks
3)et õppida rohkem emotsioonide, seksuaalsuse ning teiste maiste õppetundide kohta
4)et aidata, õpetada, olla valgus või pakkuda teenistust.
Te olete pöördunud tagasi Maale ikka ja jälle, et saavutada meisterlikkust vaimsete seaduste tundmises ning nende ellu rakendamises. Ülestõusmine tähendab oma vaimse vibratsiooni tõstmist tasemeni, mil teil pole enam tarvis inkarneeruda. Selleks tuleb aga tasuda karmavõlad, õppida ära elu õppetunnid Maal ning avada oma süda ja meel.

Vastutusseadus: Vastutus on võime adekvaatselt olukordadele reageerida. Vastutus on see, kui me anname väge ning jõudu teistele ning julgustame neid kandma oma enda vastutust. Meister küsib enda käest: kuidas ma selle lõin? Milliseid mõtteid ja tundeid välja saatsin? Kuidas saan ma seda muuta? Kui võtame vastutuse oma elu eest enda peale, saavad meist meistrid. Tuleb vastutada enda ning oma teekonna eest ning lubada teistel vastutada oma elude eest.

Vahettegemise seadus: Meil on täielik õigus otsustada, keda või mida lasta oma ellu või mitte. Tuleb aktsepteerida seda, mis meiega resoneerib ning täidab rahu ja rõõmuga. Siiski ei maksaks ka last pesuveega välja visata. Kuulakem oma intuitsiooni, usaldagem seda ning laskem end sellel juhtida.

Afirmatsiooniseadus: Afirmatsioonid aitavad meil ümber programmeerida oma alateadvust. Tuleb luua positiivseid afirmatsioone, mis aitaksid kaasa soovitud muutuste loomisele meie eludes. Kui afirmeerite midagi, tehke seda kõva häälega, hääldades sõnu välja selgelt välja ning pannes energiat ning taotlust öeldusse. Afirmeerida tuleb olevikus ning kõige efektiivsemad afirmatsioonid on alati lihtsad (näiteks: " Ma olen terve ja õnnelik, "Ma olen täiuslikult kaitstud", "Ma armastan end alati", "Mu elu on täis küllust ja rõõmu", "Ma kiirgan välja valgust ja armastust", "Mina olen ülestõusnud meister"). Afirmatsioone tuleb pidevalt korrata. Neid tuleb öelda nii, nagu oleks see, mida oma ellu soovime, meil juba käes. Afirmeerimine muudab meie vibratsiooni külgetõmbavamaks olukordadele ning seisunditele, mille saavutamist taotleme. See on kiireim tee sinna, kuhu soovime jõuda. Pärast afirmeerimist tuleb aga tegutseda nii, nagu oleks soovitust meie jaoks juba reaalsus saanud.

Palveseadus: Palve on suhtlemine kõiksusega. See kuuleb meid kogu aeg. Iga meie mõte ning sõna on tegelikult palve. Muretsemine on negatiivne palve. Kuid milleks muretseda, kui meil on võimalus palves kõrgema poole pöörduda? Palve tähendab positiivselt fokusseeritud mõtte suunamist Kõiksuse Allikale. Küsi uskudes, et sulle antakse ning, et su palvele vastatakse. Kuid vastuse palvele määrab meie vibratsioon. Seepärast võidakse vastata palvele eitavalt järgnevatel juhtudel:
1) kui palve esitaja on "kerjus" - inimene, kes ennast tarbetult vähendab ning ohvrirolli paneb
2) kui palve esitaja on "kaupmees" - inimene, kes tahab kõrgemalt midagi välja kaubelda: "Sina mulle, mina sulle..."
3) kui palve esitaja on "manipulaator", kes näiteks ähvardab:" Kui sa seda ei tee, siis.."
4) kui palve esitaja on "pettur" suhtumisega "vaatame, mis saab.." - ta palub küll muutust, kuigi ei ole tegelikult veel valmis iseennast muutma
5) kui palve esitaja ei väärtusta ennast
6) kui palve esitajat motiveerib ahnus

Palvele aga vastatakse jaatavalt, kui
1) palve esitaja teab, mida ta saavutada tahab ning on juba alustanud tööga
2) kui ta palub kogu oma südamest, tuues kuuldavale oma hinge karje (selline palve jõuab kõrgema südameni ning puudutab seda)
3) kui palve esitaja taotlused on puhtad.
Niipea, kui oled oma palve esitanud, tuleb hakata tänama. Täna saadavat ning ole valmis vastu võtma seda, mida palusid. Seejärel hakka tegutsema nii, nagu oleksid selle, mida palusid, juba saanud. Usk tõmbab ligi vastuse. Eriti suur jõud on grupipalvetel. Kui meie palvetele ei vastata, on blokeering alati meiepoolses otsas. See tuleb kõrvaldada ning võtta vastu armastus. Kui sa oled midagi palunud, siis lase oma soovist lahti ja lase lahti ka ideest, kuidas see võiks täide minna. Usalda kõik Universumi kätte. Kui sa midagi palud, siis hoia selle täitumisest visiooni. Kui palud rahu eest, kujuta ja tunne rahu. Kui palud kellelegi tervendust, näe seda inimest terve ning tugevana. Kuid tuleb alati meeles pidada, et ka surm võib olla tervenemine. Palu alati kõrgeimat hüvangut. Palve peab olema lihtne siiras, ehtne ning tulema südamest. Palvetada tuleb rahulikus, keskendunud olekus. Lõdvestu ja muuda oma aura kuldseks. Esita vaikselt oma palve ning imed hakkavad sündima.

Palveseaduse aktiveerimine:
1) kõigepealt küsi
2) siis lase tulemus lahti
3) täna Universumit su palvele vastamast
4) püsi usus
5) ole valmis õnnistust vastu võtma.
Kui palvetame, et liikuda valguse suunas, liiguvad palvete vastused kahekordse kiirusega meie suunas. Tuleb küsida, uskudes, et soovitu on meile juba antud.

Meditatsiooniseadus: Meditatsioon on ruumi tegemine Universumile, et see saaks meile vastata. Vaata enda sisse ning Taevane Kuningriik on sinu. Meditatsioon on uks kõrgemate teadvusetasandite ning selle kaasneva armastuse, tarkuse ning õnnistuse juurde. Vaigista oma meel ning kuula. Vaikuses ilmutavad jumaliku tarkuse pärlid.


IV KÕRGEMA SAGEDUSE SEADUSED


Sageduse- ehk vibratsiooniseadus: Kõrgemad vibratsioonid lahustavad ning muundavad madalamad. Naer ja huumor aitavad sagedust tõsta. Mida rohkem teeme me ainult neid asju, mis pakuvad meile rõõmu, seda kiiremini tõstame me nii enda kui ümbritsevate inimeste vibratsiooni.

Imedeseadus: Tõeline andestus ning tingimusteta armastus on jumalikud energiad, mis lubavad imedel sündida. Karmaline raskem õppetund on neutraliseeritud kui teine pool otsustab Teile andestada Teie poolt põhjustatud kahju eest teisele. See on armuseadus. Kui teie vibratsioon tõuseb, tõmbate te ligi rohkem vaimset abi, nii, et imed ja kokkusattumused on teile märgiks, et olete õigel teel.

Tervendamiseseadus: Tervendamine leiab aset siis, kui kõrgsageduslik energia voolab läbi keha, muundades seiskunud energia, mis põhjustas haiguse. Tervendada ei tohi ilma loata. Ei ole sinu asi otsustada, mis on teise inimese kõrgem hüvang (kuigi alati võib tervendada oma muretsemist, muutes selle toetuseks). Kui pole võimalik küsida luba inimeselt, kas ta tervendust soovib, küsige oma intuitsiooni käest ning kuulake seda. Alati võib aga saata valgust või armastust. Tervendamine leiab aset siis, kui inimene on kanaliks kõrgsageduslikule energiale, mis voolab läbi tema patsienti või siis, kui tervendaja stimuleerib patsiendi enesetervendavaid mehhanisme. Kuna kõrgem vibratsioon muundab madalama vibratsiooni, võib tervendus aset leida ka lihtsalt kellegi kõrgsageduslikult vibreeriva inimese juuresolekust.


"Neid seadusi on veel ja veel, seega avaldasin ühed põhilisemad, mis aitaksid väga palju elamisele kaasa armastuses." - Indrek.

Kommentaare ei ole: